Hoãn Hội thảo lấy ý kiến dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP (Các DN trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và tỉnh Bình Thuận)
Hoãn Hội thảo lấy ý kiến dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP (Các DN trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và tỉnh Bình Thuận)
Số hiệu 258/TB-HQĐNa Ngày văn bản 04/12/2020
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Hải Quan Đồng Nai Ngày hết hiệu lực
Hoãn Hội thảo lấy ý kiến dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP (Các DN trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và tỉnh Bình Thuận)
Hoãn Hội thảo lấy ý kiến dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP (Các DN trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và tỉnh Bình Thuận)