Hoàn lại tiền thuế than nhập khẩu phục vụ chạy thử, nghiệm thu dự án Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4
Hoàn lại tiền thuế than nhập khẩu phục vụ chạy thử, nghiệm thu dự án Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4
Số hiệu 1652/HQĐNa-TXNK Ngày văn bản 21/08/2020
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Hải Quan Đồng Nai Ngày hết hiệu lực
Hoàn lại tiền thuế than nhập khẩu phục vụ chạy thử, nghiệm thu dự án Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4
Hoàn lại tiền thuế than nhập khẩu phục vụ chạy thử, nghiệm thu dự án Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4