Hoàn thuế GTGT hàng nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu (Công ty TNHH Yuan Chang)
Hoàn thuế GTGT hàng nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu (Công ty TNHH Yuan Chang)
Số hiệu 576/HQĐNa-TXNK Ngày văn bản 05/04/2018
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Hải Quan Đồng Nai Ngày hết hiệu lực
Hoàn thuế GTGT hàng nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu (Công ty TNHH Yuan Chang)
Hoàn thuế GTGT hàng nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu (Công ty TNHH Yuan Chang)