Hoàn thuế nhập khẩu đối với loại hình xuất nhập khẩu tại chỗ (Cty TNHH Sun Yad Việt Nam Technology; Cty TNHH Pousung Việt Nam; Cty Formosa Taffeta Đồng Nai)
Hoàn thuế nhập khẩu đối với loại hình xuất nhập khẩu tại chỗ (Cty TNHH Sun Yad Việt Nam Technology; Cty TNHH Pousung Việt Nam; Cty Formosa Taffeta Đồng Nai)
Số hiệu 1119/HQĐNa-TXNK Ngày văn bản 18/06/2018
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Hải Quan Đồng Nai Ngày hết hiệu lực
Hoàn thuế nhập khẩu đối với loại hình xuất nhập khẩu tại chỗ (Cty TNHH Sun Yad Việt Nam Technology; Cty TNHH Pousung Việt Nam; Cty Formosa Taffeta Đồng Nai)
Hoàn thuế nhập khẩu đối với loại hình xuất nhập khẩu tại chỗ (Cty TNHH Sun Yad Việt Nam Technology; Cty TNHH Pousung Việt Nam; Cty Formosa Taffeta Đồng Nai)