Hòan thuế nhập khẩu đối với tàu MV.QING PING SHAN (Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4 - CN Tập đoàn điện lực Đồng Nai)
Hòan thuế nhập khẩu đối với tàu MV.QING PING SHAN (Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4 - CN Tập đoàn điện lực Đồng Nai)
Số hiệu 896/HQĐNa-GSQL Ngày văn bản 11/05/2020
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Hải Quan Đồng Nai Ngày hết hiệu lực
Hòan thuế nhập khẩu đối với tàu MV.QING PING SHAN (Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4 - CN Tập đoàn điện lực Đồng Nai)
Hòan thuế nhập khẩu đối với tàu MV.QING PING SHAN (Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4 - CN Tập đoàn điện lực Đồng Nai)