Hướng dẫn áp dụng mã hàng nhập khẩu(Công ty cổ phần công nghệ truyền thông DTS)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 08h10 ngày 19/07/2016

 

TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU

_______

Số: 1363/TXNK-PL

V/v Hướng dẫn áp dụng mã hàng nhập khẩu

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 18 tháng 07 năm 2016

Kính gửi: Công ty cổ phần công nghệ truyền thông DTS

(287B Điện Biên Phủ, P7, Q3, TP. Hồ Chí Minh)

Cục Thuế Xuất nhập khẩu nhận được công văn 160701-01/CV-DTS ngày 01/7/2016 của Công ty cổ phần công nghệ truyền thông DTS về việc nhập khẩu đầu thu kỹ thuật số theo mã 8528.71.19. Qua xem xét, Cục Thuế Xuất nhập khẩu có ý kiến như sau:

Về việc hướng dẫn phân loại mặt hàng Đầu thu kỹ thuật số (tên thương mại "Set top box"), Tổng cục Hải quan đã có công văn số 2852/TCHQ-TXNK ngày 07/4/2016. Đề nghị Công ty liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu để xác định chính xác cấu tạo, tính năng của mặt hàng và phân loại hàng hóa theo hướng đẫn tại công văn nêu trên.

Cục Thuế Xuất nhập khẩu thông báo để Công ty cổ phần công nghệ truyền thông DTS biết./.

KT.CỤC TRƯỞNG

PHÓ CỤC TRƯỞNG

Trịnh Mạc Linh

Hướng dẫn áp dụng mã hàng nhập khẩu(Công ty cổ phần công nghệ truyền thông DTS)
Số hiệu 1363/TXNK-PL Ngày văn bản 18/07/2016
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
Hướng dẫn áp dụng mã hàng nhập khẩu(Công ty cổ phần công nghệ truyền thông DTS)
Hướng dẫn áp dụng mã hàng nhập khẩu(Công ty cổ phần công nghệ truyền thông DTS)