Hướng dẫn hoàn thuế nhập khẩu đối với loại hình A12 nhập kinh doanh bán nội địa (Cty TNHH DOO HWA VINA)
Hướng dẫn hoàn thuế nhập khẩu đối với loại hình A12 nhập kinh doanh bán nội địa (Cty TNHH DOO HWA VINA)
Số hiệu 1237/HQĐNa-TXNK Ngày văn bản 02/07/2018
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Hải Quan Đồng Nai Ngày hết hiệu lực
Hướng dẫn hoàn thuế nhập khẩu đối với loại hình A12 nhập kinh doanh bán nội địa (Cty TNHH DOO HWA VINA)
Hướng dẫn hoàn thuế nhập khẩu đối với loại hình A12 nhập kinh doanh bán nội địa (Cty TNHH DOO HWA VINA)