Hướng dẫn khai hải quan và thực hiện báo cáo quyết toán thuế đối với vật tư tiêu hao; công cụ, dụng cụ
Hướng dẫn khai hải quan và thực hiện báo cáo quyết toán thuế đối với vật tư tiêu hao; công cụ, dụng cụ
Số hiệu 1025/HQĐNa-GSQL Ngày văn bản 29/05/2019
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Hải Quan Đồng Nai Ngày hết hiệu lực
Hướng dẫn khai hải quan và thực hiện báo cáo quyết toán thuế đối với vật tư tiêu hao; công cụ, dụng cụ
Hướng dẫn khai hải quan và thực hiện báo cáo quyết toán thuế đối với vật tư tiêu hao; công cụ, dụng cụ