Hướng dẫn thủ tục hải quan bán mặt hàng khuôn từ nguồn tạm nhập tái xuất vào nội địa (Cty TNHH Nagae Việt Nam)
Hướng dẫn thủ tục hải quan bán mặt hàng khuôn từ nguồn tạm nhập tái xuất vào nội địa (Cty TNHH Nagae Việt Nam)
Số hiệu 1485/HQĐNa-GSQL Ngày văn bản 30/07/2019
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Hải Quan Đồng Nai Ngày hết hiệu lực
Hướng dẫn thủ tục hải quan bán mặt hàng khuôn từ nguồn tạm nhập tái xuất vào nội địa (Cty TNHH Nagae Việt Nam)
Hướng dẫn thủ tục hải quan bán mặt hàng khuôn từ nguồn tạm nhập tái xuất vào nội địa (Cty TNHH Nagae Việt Nam)