Hướng dẫn thủ tục hải quan để xuất khẩu máy móc đã qua lắp ráp của doanh nghiệp chế xuất (Cty TNHH Aizaki Việt Nam)
Hướng dẫn thủ tục hải quan để xuất khẩu máy móc đã qua lắp ráp của doanh nghiệp chế xuất (Cty TNHH Aizaki Việt Nam)
Số hiệu 263/HQĐNa-GSQL Ngày văn bản 21/02/2019
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Hải Quan Đồng Nai Ngày hết hiệu lực
Hướng dẫn thủ tục hải quan để xuất khẩu máy móc đã qua lắp ráp của doanh nghiệp chế xuất (Cty TNHH Aizaki Việt Nam)
Hướng dẫn thủ tục hải quan để xuất khẩu máy móc đã qua lắp ráp của doanh nghiệp chế xuất (Cty TNHH Aizaki Việt Nam)