Hướng dẫn thủ tục hải quan đối với mặt hàng tro bay xuất khẩu (Công ty TNHH Logistics AMG Việt Nam)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 09h30 ngày 02/05/2018

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 2273/TCHQ-TXNK

V/v Hướng dẫn thủ tục hải quan đối với mặt hàng tro bay xuất khẩu

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2018

Kính gửi: Công ty TNHH Logistics AMG Việt Nam

(Đ/c: Số nhà 216, tổ 02, Đường Trường Chinh, phường Đồng Xuân, Thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 01/AMG-TCHQ ngày 26/03/2018 của công ty TNHH Logistics AMG Việt Nam đề nghị hướng dẫn thủ tục hải quan và phân loại mặt hàng tro bay xuất khẩu. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về thủ tục hải quan:

Đề nghị Công ty nghiên cứu các quy định tại Nghị định số 187/2013/NĐ- CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ, Thông tư số 04/2014/TT-BCT ngày 27/01/2014 của Bộ Công Thương, Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/06/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính để thực hiện.

Trường hợp chưa rõ, Công ty có thể liên hệ với cơ quan quản lý chuyên ngành là Bộ Tài nguyên và Môi trường hoặc Chi cục hải quan nơi dự kiến làm thủ tục để được hướng dẫn cụ thể.

2. Về phân loại hàng hóa:

Căn cứ điểm 2 Điều 16 Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ qui định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiếm tra, giám sát, kiểm soát hải quan thì việc phân loại hàng hóa phải căn cứ vào hồ sơ hải quan, tài liệu kỹ thuật và các thông tin về thành phần, tính chất lý, hóa, tính năng, công dụng của hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Đối chiếu với quy định trên, Công ty không cung cấp tài liệu kỹ thuật liên quan đến mặt hàng như hàm lượng, công dụng, quy cách đóng gói... kèm công văn số 01/AMG-TCHQ nêu trên nên cơ quan Hải quan không có cơ sở để phân loại hàng hóa.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty được biết./.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK

PHÓ CỤC TRƯỞNG

Trịnh Mạc Linh

 

Hướng dẫn thủ tục hải quan đối với mặt hàng tro bay xuất khẩu (Công ty TNHH Logistics AMG Việt Nam)
Số hiệu 2273/TCHQ-TXNK Ngày văn bản 27/04/2018
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
Hướng dẫn thủ tục hải quan đối với mặt hàng tro bay xuất khẩu (Công ty TNHH Logistics AMG Việt Nam)
Hướng dẫn thủ tục hải quan đối với mặt hàng tro bay xuất khẩu (Công ty TNHH Logistics AMG Việt Nam)