Khác biệt mã số HS trên C/O mẫu E (Công ty điện máy AQua Việt Nam)
Khác biệt mã số HS trên C/O mẫu E (Công ty điện máy AQua Việt Nam)
Số hiệu 272/HQĐNa-GSQL Ngày văn bản 21/02/2019
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Hải Quan Đồng Nai Ngày hết hiệu lực
Khác biệt mã số HS trên C/O mẫu E (Công ty điện máy AQua Việt Nam)
Khác biệt mã số HS trên C/O mẫu E (Công ty điện máy AQua Việt Nam)