Không thu thuế nhập khẩu đã miễn thuế đối với sản phẩm xuất khẩu theo loại hình xuất nhập khẩu tại chỗ (Cty Pou Sung Việt Nam)
Không thu thuế nhập khẩu đã miễn thuế đối với sản phẩm xuất khẩu theo loại hình xuất nhập khẩu tại chỗ (Cty Pou Sung Việt Nam)
Số hiệu 2420/HQĐNa-TXNK Ngày văn bản 06/12/2018
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Hải Quan Đồng Nai Ngày hết hiệu lực
Không thu thuế nhập khẩu đã miễn thuế đối với sản phẩm xuất khẩu theo loại hình xuất nhập khẩu tại chỗ (Cty Pou Sung Việt Nam)
Không thu thuế nhập khẩu đã miễn thuế đối với sản phẩm xuất khẩu theo loại hình xuất nhập khẩu tại chỗ (Cty Pou Sung Việt Nam)