Kiểm tra, giám sát về sở hữu trí tuệ đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu mang nhãn hiệu "RP7", "SELLEYS" (Cty TNHH Nippon Paint Việt Nam)
Kiểm tra, giám sát về sở hữu trí tuệ đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu mang nhãn hiệu "RP7", "SELLEYS" (Cty TNHH Nippon Paint Việt Nam)
Số hiệu 2030/HQĐNa-GSQL Ngày văn bản 19/10/2020
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Hải Quan Đồng Nai Ngày hết hiệu lực
Kiểm tra, giám sát về sở hữu trí tuệ đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu mang nhãn hiệu "RP7", "SELLEYS" (Cty TNHH Nippon Paint Việt Nam)
Kiểm tra, giám sát về sở hữu trí tuệ đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu mang nhãn hiệu "RP7", "SELLEYS" (Cty TNHH Nippon Paint Việt Nam)