Kiểm tra và chấn chỉnh việc khai thông tin Emanifest
Kiểm tra và chấn chỉnh việc khai thông tin Emanifest
Số hiệu 6889/TCHQ-GSQL Ngày văn bản 23/11/2018
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
Kiểm tra và chấn chỉnh việc khai thông tin Emanifest
Kiểm tra và chấn chỉnh việc khai thông tin Emanifest