Lập và lưu trữ chứng từ, sổ sách kế toán liên quan hàng hóa nhận hàng gia công (Cty TNHH On Semiconductor Việt Nam)
Lập và lưu trữ chứng từ, sổ sách kế toán liên quan hàng hóa nhận hàng gia công (Cty TNHH On Semiconductor Việt Nam)
Số hiệu 2069/HQĐNa-TXNK Ngày văn bản 22/10/2018
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Hải Quan Đồng Nai Ngày hết hiệu lực
Lập và lưu trữ chứng từ, sổ sách kế toán liên quan hàng hóa nhận hàng gia công (Cty TNHH On Semiconductor Việt Nam)
Lập và lưu trữ chứng từ, sổ sách kế toán liên quan hàng hóa nhận hàng gia công (Cty TNHH On Semiconductor Việt Nam)