Lượng tồn của tờ khai SXXK của Công ty TNHH Region Industries
Lượng tồn của tờ khai SXXK của Công ty TNHH Region Industries
Số hiệu 1533/HQĐNa-TXNK Ngày văn bản 05/08/2019
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Hải Quan Đồng Nai Ngày hết hiệu lực
Lượng tồn của tờ khai SXXK của Công ty TNHH Region Industries
Lượng tồn của tờ khai SXXK của Công ty TNHH Region Industries