Mã HS trên C/O khác với mã HS của hàng hóa thực nhập (Cty cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai)
Mã HS trên C/O khác với mã HS của hàng hóa thực nhập (Cty cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai)
Số hiệu 2355/HQĐNa-GSQL Ngày văn bản 28/11/2018
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Hải Quan Đồng Nai Ngày hết hiệu lực
Mã HS trên C/O khác với mã HS của hàng hóa thực nhập (Cty cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai)
Mã HS trên C/O khác với mã HS của hàng hóa thực nhập (Cty cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai)