Mã số hàng hóa nhập khẩu, thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng (Cty cổ phần vận tải xăng dầu VITACO)
Mã số hàng hóa nhập khẩu, thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng (Cty cổ phần vận tải xăng dầu VITACO)
Số hiệu 2272/TCHQ-TXNK Ngày văn bản 18/04/2019
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
Mã số hàng hóa nhập khẩu, thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng (Cty cổ phần vận tải xăng dầu VITACO)
Mã số hàng hóa nhập khẩu, thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng (Cty cổ phần vận tải xăng dầu VITACO)