Miễn thuế hàng nhập khẩu (Công ty TNHH giao nhận quốc tế Dương Minh)
Miễn thuế hàng nhập khẩu (Công ty TNHH giao nhận quốc tế Dương Minh)
Số hiệu 2358/HQĐNa-TXNK Ngày văn bản 28/11/2018
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Hải Quan Đồng Nai Ngày hết hiệu lực
Miễn thuế hàng nhập khẩu (Công ty TNHH giao nhận quốc tế Dương Minh)
Miễn thuế hàng nhập khẩu (Công ty TNHH giao nhận quốc tế Dương Minh)