Nghỉ dịp lễ Quốc Khánh nước CHXHCN Việt Nam 02/09/2017
Nghỉ dịp lễ Quốc Khánh nước CHXHCN Việt Nam 02/09/2017
Số hiệu 1871/HQĐNa-VP Ngày văn bản 28/08/2017
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Hải Quan Đồng Nai Ngày hết hiệu lực
Nghỉ dịp lễ Quốc Khánh nước CHXHCN Việt Nam 02/09/2017
Nghỉ dịp lễ Quốc Khánh nước CHXHCN Việt Nam 02/09/2017