Nghỉ làm việc dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019
Nghỉ làm việc dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019
Số hiệu 186/HQĐNa-VP Ngày văn bản 30/01/2019
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Hải Quan Đồng Nai Ngày hết hiệu lực
Nghỉ làm việc dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019
Nghỉ làm việc dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019