Nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 01/05
Nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 01/05
Số hiệu 707/HQĐNa-VP Ngày văn bản 20/04/2018
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Hải Quan Đồng Nai Ngày hết hiệu lực
Nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 01/05
Nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 01/05