Nghỉ lễ Quốc khánh 02/9/2020
Nghỉ lễ Quốc khánh 02/9/2020
Số hiệu 1709/HQĐNa-VP Ngày văn bản 31/08/2020
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Hải Quan Đồng Nai Ngày hết hiệu lực
Nghỉ lễ Quốc khánh 02/9/2020
Nghỉ lễ Quốc khánh 02/9/2020