Nghỉ lễ Quốc Khánh 2/9/2019
Nghỉ lễ Quốc Khánh 2/9/2019
Số hiệu 1747/HQĐNa-VP Ngày văn bản 30/08/2019
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Hải Quan Đồng Nai Ngày hết hiệu lực
Nghỉ lễ Quốc Khánh 2/9/2019
Nghỉ lễ Quốc Khánh 2/9/2019