Nghị quyết ban hành biểu mức thuế suất thuế tài nguyên 712/2013/BTVQH13
Nghị quyết ban hành biểu mức thuế suất thuế tài nguyên 712/2013/BTVQH13
Số hiệu 712/2013/BTVQH13 Ngày văn bản 26/12/2013
Loại văn bản Luật Ngày hiệu lực 01/02/2014
Cơ quan ban hành Ngày hết hiệu lực
Nghị quyết ban hành biểu mức thuế suất thuế tài nguyên 712/2013/BTVQH13
Nghị quyết ban hành biểu mức thuế suất thuế tài nguyên 712/2013/BTVQH13