Ngừng sử dụng Danh mục miễn thuế, Phiếu theo dõi trừ lùi (Cty TNHH chế biến thực phẩm Olam VN)
Ngừng sử dụng Danh mục miễn thuế, Phiếu theo dõi trừ lùi (Cty TNHH chế biến thực phẩm Olam VN)
Số hiệu 307/TB-HQĐNa Ngày văn bản 27/11/2019
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Hải Quan Đồng Nai Ngày hết hiệu lực
Ngừng sử dụng Danh mục miễn thuế, Phiếu theo dõi trừ lùi (Cty TNHH chế biến thực phẩm Olam VN)
Ngừng sử dụng Danh mục miễn thuế, Phiếu theo dõi trừ lùi (Cty TNHH chế biến thực phẩm Olam VN)