Nhân ủy thác nhập khẩu của Công ty TNHH Thép JFE Shoji Việt Nam
Nhân ủy thác nhập khẩu của Công ty TNHH Thép JFE Shoji Việt Nam
Số hiệu 1694/HQĐNa-GSQL Ngày văn bản 30/08/2018
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Hải Quan Đồng Nai Ngày hết hiệu lực
Nhân ủy thác nhập khẩu của Công ty TNHH Thép JFE Shoji Việt Nam
Nhân ủy thác nhập khẩu của Công ty TNHH Thép JFE Shoji Việt Nam