Nhập khẩu hóa chất sử dụng trong sản xuất sơn tấm lợp (Cty TNHH AKA Vina)
Nhập khẩu hóa chất sử dụng trong sản xuất sơn tấm lợp (Cty TNHH AKA Vina)
Số hiệu 748/HQĐNa-GSQL Ngày văn bản 20/04/2020
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Hải Quan Đồng Nai Ngày hết hiệu lực
Nhập khẩu hóa chất sử dụng trong sản xuất sơn tấm lợp (Cty TNHH AKA Vina)
Nhập khẩu hóa chất sử dụng trong sản xuất sơn tấm lợp (Cty TNHH AKA Vina)