Nhập khẩu máy móc thiết bị đã qua sử dụng (Cty TNHH Myung Sung Vina)
Nhập khẩu máy móc thiết bị đã qua sử dụng (Cty TNHH Myung Sung Vina)
Số hiệu 54/HQĐNa-GSQL Ngày văn bản 13/01/2020
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Hải Quan Đồng Nai Ngày hết hiệu lực
Nhập khẩu máy móc thiết bị đã qua sử dụng (Cty TNHH Myung Sung Vina)
Nhập khẩu máy móc thiết bị đã qua sử dụng (Cty TNHH Myung Sung Vina)