Phân loại hàng hóa chất làm mát sử dụng trong hóa mỹ phẩm (Chi nhánh Cty TNHH Behn Meyer Việt Nam tại Bắc Ninh)
Phân loại hàng hóa chất làm mát sử dụng trong hóa mỹ phẩm (Chi nhánh Cty TNHH Behn Meyer Việt Nam tại Bắc Ninh)
Số hiệu 1336/TCHQ-TXNK Ngày văn bản 08/03/2019
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
Phân loại hàng hóa chất làm mát sử dụng trong hóa mỹ phẩm (Chi nhánh Cty TNHH Behn Meyer Việt Nam tại Bắc Ninh)
Phân loại hàng hóa chất làm mát sử dụng trong hóa mỹ phẩm (Chi nhánh Cty TNHH Behn Meyer Việt Nam tại Bắc Ninh)