Phân loại hàng hóa mặt hàng socola Ferrero Rocher (Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại An Huy)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 10h15 ngày 08/02/2021

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 698/TCHQ-TXNK

V/v Phân loại hàng hóa mặt hàng socola Ferrero Rocher

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2021

Kính gửi: Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại An Huy

(Đ/c: Số 21, ngách 158/177 Phố Ngọc Hà, Q. Ba Đình, Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 01//2021/CV-AH ngày 20/01/2021 và số 02//2021/CV-AH ngày 26/01/2021 của Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại An Huy đề nghị hướng dẫn phân loại và áp dụng mức thuế đối với mặt hàng Sô cô la Ferrero Rocher. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Ngày 01/08/2019, Tổng cục Hải quan đã ban hành các Thông báo kết quả phân loại số 4921/TB-TCHQ và số 4928/TB-TCHQ phân loại cho mặt hàng có tên thương mại “Sô cô la Ferrero Rocher” và có kết quả phân tích là “ Sản phẩm có tên Ferrero Rocher, dạng khối cầu (đường kính ~ 2cm), gồm 3 lớp chính, lớp ngoài cùng là lớp kem mềm, màu nâu đen, vị ngọt, vị socola, bề mặt có mảnh hạnh nhân, bao bọc toàn bộ sản phẩm, lớp tiếp theo là lớp bánh xốp tạo nên dạng khối hình cầu cho sản phẩm, màu vàng nâu, lớp trong cùng là lớp nhân mềm, màu nâu đen, vị socola, có 1 hạt quả ở giữa. Đã được đóng gói bán lẻ trong hộp 200 g có 16 chiếc và hộp 300g có 24 chiếc” thuộc nhóm 18.06 “Sô cô la và các chế phẩm thực phẩm khác có chứa ca cao”, phân nhóm 1806.90 "- Loại khác: ”, mã số 1806.90.90 "- - - Loại khác”

Đề nghị Công ty căn cứ vào hàng hóa thực tế, đối chiếu với nội dung hướng dẫn nêu trên để phân loại và tính thuế theo quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để công ty biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- PTCT Lưu Mạnh Tưởng;

- Cục HQ TP. Hà Nội;

- Lưu: VT, TXNK (03bản).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK

PHÓ CỤC TRƯỞNG


Đào Thu Hương

 

Phân loại hàng hóa mặt hàng socola Ferrero Rocher (Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại An Huy)
Số hiệu 698/TCHQ-TXNK Ngày văn bản 05/02/2021
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
Phân loại hàng hóa mặt hàng socola Ferrero Rocher (Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại An Huy)
Phân loại hàng hóa mặt hàng socola Ferrero Rocher (Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại An Huy)