Phân loại khung giá để bát đĩa (Công ty TNHH N&T)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 15h45 ngày 22/01/2019

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 484/TCHQ-TXNK

V/v Phân loại khung giá để bát đĩa

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2019

Kính gửi: Công ty TNHH N&T

(252A Đường Trần Đăng Ninh, P. Hoàng Văn Thụ, TP. Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 06/12/2018 ngày 12/12/2018 của Công ty TNHH N&T kiến nghị về việc áp mã mặt hàng “Khung giá để bát đĩa, xoong nồi, chai lọ, dao thớt bằng thép không gỉ, dùng để lắp vào tủ bếp”. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Căn cứ Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Tham khảo chú giải chi tiết nhóm 73.23:

“(1) Các sản phẩm để sử dụng trong nhà bếp ví dụ như xoong chảo, nồi hấp, nồi áp suất, nồi bảo quản, nồi hầm, xoong (có tay cầm), nồi kho cá; chậu; chảo rán thức ăn, đĩa và bát đĩa đựng các món quay hoặc món nướng; vỉ nướng chả, lò không được thiết kế để kèm theo các phần tử đốt nóng; ấm đun nước, cái chao; rổ đựng đồ rán; khuôn làm thạch, món nấu đông và khuôn làm bánh; bình nước; lon sữa gia đình; hộp sắt tây và hộp nhỏ dùng để bảo quản trong nhà bếp (thùng đựng bánh mỳ, hộp trà, hộp sắt tây đựng đường,...); máy rửa rau; các bình đo sức chứa cho nhà bếp; giá đựng bát đĩa, phễu”.

Như vậy mặt hàng khung giá để bát đĩa, xoong nồi, chai lọ, dao thớt bằng thép không gỉ, dùng để lắp vào tủ bếp phân loại thuộc nhóm 73.23 “Bộ đồ ăn, đồ nhà bếp hoặc các loại đồ gia dụng khác và các bộ phận của chúng, bằng sắt hoặc thép; bùi nhùi bằng sắt hoặc thép; miếng cọ nồi và cọ rửa hoặc đánh bóng, bao tay và các loại tương tự, bằng sắt hoặc thép” như hướng dẫn tại có công văn số 6523/TCHQ-TXNK ngày 07/11/2018 của Tổng cục Hải quan là phù hợp.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH N&T biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- PTCT Nguyễn Dương Thái;

- Lưu: VT, TXNK (03bản).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK

PHÓ CỤC TRƯỞNG


Trịnh Mạc Linh

 

Phân loại khung giá để bát đĩa (Công ty TNHH N&T)
Số hiệu 484/TCHQ-TXNK Ngày văn bản 22/01/2019
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
Phân loại khung giá để bát đĩa (Công ty TNHH N&T)
Phân loại khung giá để bát đĩa (Công ty TNHH N&T)