Phân loại mặt hàng muối (CTy TNHH sản xuất và kinh doanh Minh Khánh)
Phân loại mặt hàng muối (CTy TNHH sản xuất và kinh doanh Minh Khánh)
Số hiệu 2351/TCHQ-TXNK Ngày văn bản 23/04/2019
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
Phân loại mặt hàng muối (CTy TNHH sản xuất và kinh doanh Minh Khánh)
Phân loại mặt hàng muối (CTy TNHH sản xuất và kinh doanh Minh Khánh)