Phân loại mặt hàng "Self-loading mobile concrete mixer" (Cty TNHH MTV TM DV Huỳnh Thy)
Phân loại mặt hàng "Self-loading mobile concrete mixer" (Cty TNHH MTV TM DV Huỳnh Thy)
Số hiệu 2045/TCHQ-TXNK Ngày văn bản 09/04/2019
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
Phân loại mặt hàng "Self-loading mobile concrete mixer" (Cty TNHH MTV TM DV Huỳnh Thy)
Phân loại mặt hàng "Self-loading mobile concrete mixer" (Cty TNHH MTV TM DV Huỳnh Thy)