Phân loại và xử lý thuế (Công ty TNHH thương mại và dược phẩm Sang)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 16h30 ngày 09/01/2019

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 221/TCHQ-TXNK

V/v Phân loại và xử lý thuế

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty TNHH thương mại và dược phẩm Sang

(Địa chỉ: 77 Trần Khánh Dư, Phường Tân Định, Quận 1, TP Hồ Chí Minh)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 265/SAHQ-18 ngày 21/6/2018 và công văn số 168/SANK-18 ngày 09/04/2018 của Công ty TNHH thương mại và dược phẩm Sang về đề nghị xem xét việc phân loại mã HS và truy thu thuế các mặt hàng của công ty. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về việc phân loại hàng hóa:

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; căn cứ Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/07/2015 của Bộ Tài chính.

- Tham khảo chú giải chi tiết HS nhóm 33.04 quy định cho “chế phẩm làm đẹp hoặc để trang điểm và các chế phẩm dưỡng da, kể cả các chế phẩm chống nắng hoặc rám nắng."

- Tham khảo chú giải chi tiết HS nhóm 34.01 quy định cho:

"Các sản phẩm và các chế phẩm hữu cơ hoạt động bề mặt dùng để làm sạch da, ở dạng lỏng hoặc dạng kem và được đóng gói để bán lẻ, có hay không chứa xà phòng.

Phần này bao gồm các chế phẩm dùng để làm sạch da, trong đó thành phần hoạt tính bao gồm toàn bộ hay một phần chất hữu cơ tổng hợp hoạt động bề mặt (mà có thể chứa xà phòng với một tỷ lệ bất kỳ), với điểu kiện chúng ở dạng lỏng hoặc dạng kem và đóng gói để bán lẻ."

- Tham khảo kinh nghiệm phân loại của Tổ chức hải quan thế giới WCO.

Tổng cục Hải quan phân loại đối với các mẫu hàng sau:

+) Mẫu hàng khai báo là "Dung dịch rửa mặt không chứa xà phòng, giúp làm sạch da - Neostrata Skin Active Exfoliating Wash 125ml. LOT NO: ERA1387A. NHH:05/2019 (93328/14/CBMP-QLD)” có Kết quả phân tích là "Sữa rửa mặt có tác dụng tẩy tế bào chết, kích thích tái tạo da, làm sạch lỗ chân lông, làm sáng da, làm ẩm da,..., đã được đóng gói đế bán lẻ, thành phần chính gồm phenoxyl ethanol, caprylyl glycol, PEG-8, PEG-8 dimethicone, sodium bisdulfite, ammonium hydroxide, triethyl citrate, ehtylene, brassylate, gluconolactone, decyl glucoside, chlorphesin, các chất chiết từ thực vật,dạng lỏng nhiều bọt, hàm lượng sau sấy 25,27%."

+) Mẫu hàng khai báo là "Kem rửa mặt làm sạch da, giúp loại bỏ tế bào da chết - Neostrata Enlighten Ultra Brightening Cleanser 100ml. LOT NO: CRC1172B. NHH: 03/2018. (79292/13/CBMP-QLD)" có Kết quả phân tích là "Kem rửa mặt có tác dụng làm trang da, kích thích tái tạo tế bào da, làm sạch da, làm mờ thâm nám,..., đã được đóng gói để bán lẻ, thành phần chính gồm disodium lauroamphodiacetate, sodium trideceth sulfate, acety glucosamine, glyceryi stearate, propylene glycol, glycerin, phenoxy ethanol, PPG-2 hydroxyethyl cocamide, hydroxyethylcellulose, glycol distearate, laureth-4, ammonium hydroxide, các chất chiết từ thực vật,..., hàm lượng sau sấy 24,41%."

- Mẫu hàng khai báo là “Gel rửa mặt làm sạch da không chứa xà phòng, dùng cho da dầu và trứng cá - Neostrata Clarifying Facial Cleanser 200ml" có Kết quả phân tích là "Gel rửa mặt làm sạch da có chứa Cocamidopropyl Betaine, Gluconolactone, Sodium Laureth Sulphate, Propylene Glycol, Panthenol, nước... đổng gói 200ml/chai".

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm phân tích phân loại hàng hóa XNK (nay là Cục Kiểm định Hải quan), ba mẫu hàng nêu trên phù hợp với chú giải chi tiêt nhóm 34.01 nên phù hợp thuộc nhóm 34.01Xà phòng; các sản phắm và các chế phắm hữu cơ hoạt động bể mặt dùng như xà phòng, ở dạng thanh, bánh, được nén thành miếng hoặc hình dạng nhất định, có hoặc không chứa xà phòng; các sản phẩm và các chế phẩm hữu cơ hoạt động bề mặt dùng đế làm sạch da, ở dạng lỏng hoặc ở dạng kem và đã được đóng gói để bán lẻ, có hoặc không chứa xà phòng; giấy, mền xơ, nỉ và sản phẩm không dệt, đã thấm tẩm, tráng hoặc phủ xà phòng hoặc chất tẩy.", mã số 3401.30.00 " - Các sản phẩm và chế phẩm hữu cơ hoạt động bề mặt dùng để làm sạch da, dạng lỏng hoặc dạng kem và đã được đóng gói để bán lẻ, có hoặc không chứa xà phòng”.

- Đối với mặt hàng "Gel rửa mặt làm sạch da không chứa xà phòng, dùng cho mọi loại da Neostrata Facial Cleanser 100ml”, do công ty không cung cấp đủ thông tin nên Tổng cục Hải quan không đủ cơ sở xác định mã số cho mặt hàng trên.

- Đối với thông tin một số sản phẩm tẩy tế bào chết được Tổng cục Hải quan phân loại thuộc mã số 3304.99.90: các mặt hàng được khai báo là sản phẩm tẩy tế bào chết đã được Tổng cục Hải quan phân loại thuộc mã số 3304.99.90 có thành phần, thuộc tính, công dụng khác với các sản phẩm của doanh nghiệp.

2. Về việc xử lý thuế:

Căn cứ quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều 18 Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 06 năm 2014 thì người khai hải quan là chủ hàng hóa, chủ phương tiện vận tải có nghĩa vụ:

"Chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự xác thực của nội dung đã khai và các chứng từ đã nộp, xuất trình; về sự thống nhất nội dung thông tin giữa hồ sơ lưu tại doanh nghiệp với hồ sơ lưu tại cơ quan hải quan”

Căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 7 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006 thì người nộp thuế có nghĩa vụ:

"2. Khai thuế chính xác, trung thực, đầy đủ và nộp hồ sơ thuế đúng thời hạn; chịu trách nhiệm trước pháp luật vế tính chính xác, trung thực, đầy đủ của hồ sơ thuế."

Do đó, đối với các mặt hàng "Dung dịch rửa mặt không chứa xà phòng, giúp làm sạch da - Neostrata Skin Active Exfoliating Wash 125ml", “Kem rửa mặt làm sạch da, giúp loại bỏ tế bào da chết - Neostrata Enlighten Ultra Brightening Cleanser 100ml”“Gel rửa mặt làm sạch da không chứa xà phòng, dùng cho da dầu và trứng cá - Neostrata Clarifying Facial Cleanser 200ml” được nhập khẩu trước thời điểm có hướng dẫn bằng văn bản của cơ quan Hải quan (Thông báo về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu số 7001/TB-TCHQ và sổ 7002/TB-TCHQ ngày 25/7/2016, Thông báo về kết quả phân tích kèm mã sổ hàng hóa sổ 897/TB-KĐ3 ngày 11/11/2016), nếu Công ty nộp thuế theo mã số chưa chính xác thì thực hiện nộp đủ số tiền thuế còn thiếu, tiền chậm nộp và tiền phạt (nếu có) theo đúng quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Cục KĐHQ; Cục KTSTQ;

- Cục GSQL, Vụ PC;

- Lưu: VT, TXNK (03bản).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Nguyễn Dương Thái

 

 

Phân loại và xử lý thuế (Công ty TNHH thương mại và dược phẩm Sang)
Số hiệu 221/TCHQ-TXNK Ngày văn bản 09/01/2019
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
Phân loại và xử lý thuế (Công ty TNHH thương mại và dược phẩm Sang)
Phân loại và xử lý thuế (Công ty TNHH thương mại và dược phẩm Sang)