Phân loại xe kéo đẩy tàu bay (Tổng Công ty Hàng không Việt Nam)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 09h45 ngày 28/04/2016

 

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 3520/TCHQ-TXNK

V/v Phân loại xe kéo đẩy tàu bay

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2016

Kính gửi: Tổng Công ty Hàng không Việt Nam

(Đ/c: Số 200 Nguyễn Sơn, P. Nguyễn Sơn, P. Bồ Đề, Q. Long Biên, Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được các công văn số 180/TCTHK-PC ngày 02/2/2016, công văn số 328/TCTHK-PC ngày 31/3/2016 của Tổng công ty Hàng không Việt Nam đề nghị xem xét việc áp mã số đối với mặt hàng có tên khai báo "Xe kéo đẩy tầu bay", và công văn số 1447/HQHP-TXNK ngày 08/3/2016 của Cục Hải quan TP. Hải Phòng báo cáo về việc phân loại mặt hàng trên. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về quy định chuyên ngành của Bộ Giao thông vận tải:

Thông tư 89/2015/TT-BGTVT ngày 31/12/2015 của Bộ Giao thông vận tải quy định về việc kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng nhập khẩu có hiệu lực thi hành từ 01/7/2016. Thông tư này thay thế các Thông tư số 23/2009/TT-BGTVT ngày 15/10/2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng; Thông tư số 41/2011/TT-BGTVT ngày 18 tháng 5 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2009/TT-BGTVT; Điều 1 và Điều 4 của Thông tư số 19/2014/TT-BGTVT ngày 20 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2009/TT-BGTVT, Thông tư số 44/2012/TT-BGTVT ngày 23 tháng 10 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về kiếm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe mô tô, xe gắn máy nhập khẩu và động cơ nhập khẩu sử dụng để sản xuất, lắp ráp xe mô tô, xe gắn máy và Thông tư số 41/2013/TT-BGTVT ngày 05 tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật xe đạp điện, đối với các nội dung liên quan đến xe máy chuyên dùng.

Các văn bản nêu trên không có quy định về xe máy chuyên dùng liên quan đến mặt hàng xe kéo đẩy tàu bay (phụ lục Công ty dẫn chiếu không áp dụng để xác định "Xe máy chuyên dùng" theo nội dung Điều 1 Thông tư số 89/2015/TT- BGTVT). Đề nghị Công ty nghiên cứu kỹ các văn bản trên để dẫn chiếu và áp dụng văn bản đúng quy định.

2. Về phân loại hàng hóa:

- Căn cứ Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/07/2015 của Bộ Tài chính ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

- Căn cứ Chú giải 2 Chương 87: "Theo mục đích của Chương này, "máy kéo" có nghĩa là phương tiện được thiết kế chủ yếu để kéo hoặc đẩy một phương tiện, một thiết bị hoặc một vật nặng khác, chúng có hoặc không bao gồm bộ phận phụ trợ, được gắn vào để chuyên chở công cụ, các loại hạt (giống), phân bón hoặc hàng hoá khác".

- Tham khảo Chú giải chi tiết HS nhóm 87.01: "Theo nhóm này, máy kéo có nghĩa là những xe chạy bằng bánh hơi hoặc bánh xích sắt được chế tạo chủ yếu để kéo hoặc đẩy một phương tiện, thiết bị hoặc vật nặng khác. Chúng có thể bao gồm một thiết bị phụ có liên quan đến công dụng chính của máy kéo để chuyên chở những dụng cụ, các hạt nông sản, phân bón và các loại hàng hoá khác hoặc thiết bị để lắp với dụng cụ sản xuất như một chức năng phụ.,.

...Khung gầm của máy kéo được lẳp trên bánh hơi hoặc bánh xích sắt, hoặc cả bánh hơi và bánh sắt. Trong trường hợp có cả bánh hơi và bánh sắt, trục lái phía trước được lắp với bánh hơi".

- Tham khảo Chú giải chi tiết HS nhóm 87.05: "Nhóm này bao gồm tập hợp những xe có động cơ, được chế tạo đặc biệt hoặc cải tạo, trang bị những thiết bị khác nhau tạo cho chúng khả năng thực hiện một số chức năng nhất định ngoài chức năng vận tải,... ”

Đối chiếu mô tả hàng hóa với các chú giải trên, mặt hàng có tên khai báo "Xe kéo đấy tầu bay" được xác định là loại xe có buồng lái kín, không có cấu tạo để vận chuyến hàng hóa, có khung gầm đặt trên bánh hơi, dùng để kéo hoặc đẩy máy bay vào vị trí cần thiết để tiết kiệm nhiên liệu cho máy bay, đáp ứng chú giải 2 Chương 87 - là phương tiện được thiết kế chủ yếu đế kéo hoặc đẩy một phương tiện khác, phù hợp với mô tả chi tiết nhóm 87.01 - là loại xe chạy bằng bánh hơi, khung gầm được lắp trên bánh hơi. Do đó, áp dụng quy tắc 1, mặt hàng phù hợp phân loại thuộc nhóm 87.01.

Tống cục Hải quan có ý kiến đế Tong công ty Hàng không Việt Nam được biết./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

Phân loại xe kéo đẩy tàu bay (Tổng Công ty Hàng không Việt Nam)
Số hiệu 3520/TCHQ-TXNK Ngày văn bản 27/04/2016
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
Phân loại xe kéo đẩy tàu bay (Tổng Công ty Hàng không Việt Nam)
Phân loại xe kéo đẩy tàu bay (Tổng Công ty Hàng không Việt Nam)