Phúc đáp công văn 919/EVNCTI-VTTB ngày 14/12/2018 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và công nghệ EVN
Phúc đáp công văn 919/EVNCTI-VTTB ngày 14/12/2018 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và công nghệ EVN
Số hiệu 13/HQĐNa-GSQL Ngày văn bản 04/01/2019
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Hải Quan Đồng Nai Ngày hết hiệu lực
Phúc đáp công văn 919/EVNCTI-VTTB ngày 14/12/2018 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và công nghệ EVN
Phúc đáp công văn 919/EVNCTI-VTTB ngày 14/12/2018 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và công nghệ EVN