Quy định cửa khẩu nhập khẩu một số mặt hàng phân bón
Quy định cửa khẩu nhập khẩu một số mặt hàng phân bón
Số hiệu 07/2017/TT-BCT Ngày văn bản 29/05/2017
Loại văn bản Thông tư Ngày hiệu lực 13/07/2017
Cơ quan ban hành Bộ Công Thương Ngày hết hiệu lực
Quy định cửa khẩu nhập khẩu một số mặt hàng phân bón
Quy định cửa khẩu nhập khẩu một số mặt hàng phân bón