Quy định về mẫu con dấu của cơ quan, tổ chức và chức danh nhà nước
Quy định về mẫu con dấu của cơ quan, tổ chức và chức danh nhà nước
Số hiệu 44/2017/TT-BCA Ngày văn bản 20/10/2017
Loại văn bản Thông tư Ngày hiệu lực 06/12/2017
Cơ quan ban hành Bộ Công An Ngày hết hiệu lực
Quy định về mẫu con dấu của cơ quan, tổ chức và chức danh nhà nước
Quy định về mẫu con dấu của cơ quan, tổ chức và chức danh nhà nước