Quy định về xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
Quy định về xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
Số hiệu 38/2018/TT-BTC Ngày văn bản 20/04/2018
Loại văn bản Thông tư Ngày hiệu lực 05/06/2018
Cơ quan ban hành Bộ Tài Chính Ngày hết hiệu lực
Quy định về xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
Quy định về xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu