Tài khoản nộp thuế đối với tờ khai loại hình mã E, G
Tài khoản nộp thuế đối với tờ khai loại hình mã E, G
Số hiệu 1690/HQĐNa-TXNK Ngày văn bản 30/08/2018
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Hải Quan Đồng Nai Ngày hết hiệu lực
Tài khoản nộp thuế đối với tờ khai loại hình mã E, G
Tài khoản nộp thuế đối với tờ khai loại hình mã E, G