Tạm ngừng nhập khẩu bột bã ngô từ Hòa Kỳ
Tạm ngừng nhập khẩu bột bã ngô từ Hòa Kỳ
Số hiệu 4217/QĐ-BNN-BVTV Ngày văn bản 17/10/2016
Loại văn bản Quyết định Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Bộ NN & PTNT Ngày hết hiệu lực
Tạm ngừng nhập khẩu bột bã ngô từ Hòa Kỳ
Tạm ngừng nhập khẩu bột bã ngô từ Hòa Kỳ