Tạm ngừng nhập khẩu lạc từ Hồng Kong
Tạm ngừng nhập khẩu lạc từ Hồng Kong
Số hiệu 4216/QĐ-BNN-BVTV Ngày văn bản 17/10/2016
Loại văn bản Quyết định Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Bộ NN & PTNT Ngày hết hiệu lực
Tạm ngừng nhập khẩu lạc từ Hồng Kong
Tạm ngừng nhập khẩu lạc từ Hồng Kong