Thay đổi đầu mối tiếp nhận và quản lý hồ sơ khai báo hóa chất
Thay đổi đầu mối tiếp nhận và quản lý hồ sơ khai báo hóa chất
Số hiệu 7957/BCT-CP Ngày văn bản 29/08/2017
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Bộ Công Thương Ngày hết hiệu lực
Thay đổi đầu mối tiếp nhận và quản lý hồ sơ khai báo hóa chất
Thay đổi đầu mối tiếp nhận và quản lý hồ sơ khai báo hóa chất