Thông báo danh mục miễn thuế hạng mục sản xuất sợi Polyester của Công ty Hyosung Đồng Nai
Thông báo danh mục miễn thuế hạng mục sản xuất sợi Polyester của Công ty Hyosung Đồng Nai
Số hiệu 1461/HQĐNa-TXNK Ngày văn bản 03/07/2017
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Hải Quan Đồng Nai Ngày hết hiệu lực
Thông báo danh mục miễn thuế hạng mục sản xuất sợi Polyester của Công ty Hyosung Đồng Nai
Thông báo danh mục miễn thuế hạng mục sản xuất sợi Polyester của Công ty Hyosung Đồng Nai