Thông báo địa chỉ khai báo tiếp nhận tập trung
Thông báo địa chỉ khai báo tiếp nhận tập trung
Số hiệu 1999/HQĐNa-CNTT Ngày văn bản 04/10/2019
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Hải Quan Đồng Nai Ngày hết hiệu lực
Thông báo địa chỉ khai báo tiếp nhận tập trung
Thông báo địa chỉ khai báo tiếp nhận tập trung