Thông báo khóa đào tạo nghiệp vụ khai hải quan điện tử
Thông báo khóa đào tạo nghiệp vụ khai hải quan điện tử
Số hiệu 1152/HQĐNa-GSQL Ngày văn bản 20/06/2018
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Hải Quan Đồng Nai Ngày hết hiệu lực
Thông báo khóa đào tạo nghiệp vụ khai hải quan điện tử
Thông báo khóa đào tạo nghiệp vụ khai hải quan điện tử