Thông báo nghỉ Tết Dương lịch và Tết Âm lịch Canh Tý 2020
Thông báo nghỉ Tết Dương lịch và Tết Âm lịch Canh Tý 2020
Số hiệu 2626/HQĐNa-VP Ngày văn bản 27/12/2019
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Hải Quan Đồng Nai Ngày hết hiệu lực
Thông báo nghỉ Tết Dương lịch và Tết Âm lịch Canh Tý 2020
Thông báo nghỉ Tết Dương lịch và Tết Âm lịch Canh Tý 2020