Thông báo tuyển dụng hợp đồng lao động làm công tác bảo vệ

Thông báo tuyển dụng hợp đồng lao động làm công tác bảo vệ

Mẫu sơ yếu lý lịch

Thông báo tuyển dụng hợp đồng lao động làm công tác bảo vệ
Số hiệu 197/TB-HQĐNa Ngày văn bản 16/08/2021
Loại văn bản Thông báo Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Hải Quan Đồng Nai Ngày hết hiệu lực
Thông báo tuyển dụng hợp đồng lao động làm công tác bảo vệ
Thông báo tuyển dụng hợp đồng lao động làm công tác bảo vệ